——Báthory Anna——
アンナ・バートリ
生没年:1539年〜1570年
子:エリザベート・バートリ
記載日:2005年5月29日以前

参考文献
 『血の伯爵夫人エリザベート・バートリ』
歴史人物辞典
そこそこアレな感じで